Завършили сте 0% от този въпросник
Внимание: изпълнението на JavaScript е деактивирано във вашия браузър или за този уеб сайт. Възможно е да не можете да отговорите на всички въпроси в тази анкета. Потвърдете параметрите на браузъра си.

Търсим новите герои комуникатори

Форум Гражданско Участие стартира проекта “Amplifying truth”, чиято цел е да надгради капацитета на студентите като специалисти по комуникации на граждански организации или като журналисти, които работят активно с граждански организации и разказват техните истории и да привлече бъдещите специалисти по комуникации към каузите на граждански организации, като създаде траен интерес към работата им. 

За да се противопоставят на дезинформацията, да се борят с очернящи кампании и да насърчават европейските ценности, гражданските организации се нуждаят или от дълбоко разбиране на начина, по който комуникацията функционира в съвременното общество, или от специалисти по комуникации, които разбират гражданското общество и са запалени по неговите каузи, защото най-добрият начин да се противодейства на дезинформацията и очернящите кампании е с качествена информация, разказана по въздействащ начин. 

В рамките на проекта ще изберем група от 10 студента по журналистика и комуникации, които ще участват в тридневно изнесено обучение в периода 29-31 юли. 

Ако сте студент по журналистика, комуникации или връзки с обществеността и искате да станете част от нашия отбор на героите комуникатори, които работят за каузи, кандидатствайте до 20 юни чрез попълване на този формуляр.

Ще се свържем по имейл с всички кандидати, за да ги уведомим дали са сред избраните студенти.

There are 18 questions in this survey.
Декларирам, че с попълването на този формуляр доброволно предоставям личните си данни на Форум Гражданско Участие. Форум Гражданско Участие съхранява и обработва личните данни за целите на проекта съгласно Регламент (ЕС) 2016/679.